Mindfulness

Mindfulness er en form for meditasjon, på norsk kaller man det også oppmerksomt nærvær.

I den vestlige verden er mindfulness eller oppmerksomt nærvær blitt et anerkjent verktøy for stressmestring - men mindfulness er også en bevisstgjøring av forholdet til seg selv, livet og naturen, som kan gi mer ro og balanse i en stressende hverdag. Å lære seg mindfulness kan være en god investering i eget liv. Det er ikke en rask løsning på alle våre utfordringer, men snarere en slags styrketrening for psyken som på lengre sikt vil øke livskvalitet på mange områder. Det viser seg at mindfulness kan øke både sosial intelligens, emosjonell intelligens og gi oss mer ro og tilstedeværelse i eget liv. Til syvende og sist kan man kanskje oppnå mer med mindre stress. Det er altså mange gode grunner til å interessere seg for mindfulness.

InMed tilbyr mindfulness-kurs i små grupper med 8-12 kursdeltagere. Det er ikke nødvendig med forhåndskunnskap. Etterhvert vil det også bli tilbudt oppfriskningskurs og kurs i fordypning mindfulness. Kveldskursene går over seks uker med en kurskveld i uka som varer i ca. to timer. Helgekursene foregår på lørdag og søndag fra 10-1600. Alle kursene vil inneholde både teoretisk undervisning og praktiske øvelser.

Priser

6 kvelder á 2 timer: 2900,-

Helgekurs 2 x 6 timer: 2900,-

Våre andre tjenester

  • Legepraksis

    InMed er en legepraksis som benytter både vestlig og østlig medisin, i tillegg til funksjonell medisin. Livsstil og mat står sentralt. Kartlegging av underliggende årsaker, utløsende faktorer og en oversikt over kroppens ubalanser er grunnlaget for behandlingen.

  • Akupunktur

    Med røtter 3-4000 år tilbake er akupunktur et av verdens eldste behandlingsprinsipper. Det vanligste er å benytte seg av akupunktur mot smerter i muskel-skjelettsystemet som f eks ryggsmerter, nakkeplager og hodepine. Men det kan også benyttes ved f eks allergi, søvnforstyrrelse, bihuleplager og fordøyelsesplager.

  • Kosthold

    Det finnes ikke ett kosthold som passer for alle, men å benytte gode og mest mulig ubearbeidede råvarer ser ut til å være en viktig faktor for å skape og opprettholde god helse. Med riktig mat av god kvalitet kan man både forebygge og behandle en rekke sykdommer.