Legepraksis

InMed er en legepraksis med både på konvensjonell vestlig medisin og tradisjonell kinesisk medisin. I tillegg legges det stor vekt på funksjonell medisin, der livsstil og mat står sentralt.

Kartlegging av underliggende årsaker, utløsende faktorer og en oversikt over kroppens ubalanser er grunnlaget for behandlingen. Vi ser på samspillet mellom genetiske, miljømessige og livsstilsfaktorer som kan påvirker helsetilstanden. Funksjonell medisin har sin forankring i moderne medisinsk forskning og vitenskapelige målemetoder. Den har spesielt blitt aktualisert gjennom den enorme økningen i komplekse og kroniske lidelser som f eks diabetes, hjertesykdom, psykiske lidelser og autoimmune sykdommer.

De tre største sykehusene i USA har nå egne avdelinger for funksjonell medisin

De tre største sykehusene i USA har nå egne avdelinger for funksjonell medisin (Cleveland Clinic, Mayo Clinic og John Hopkins. Hospital). Nutrigenomics er en viktig del av kunnskapsstammen innen funksjonell medisin. Det er læren om hvordan mat påvirker våre gener og hvordan individuelle genetiske forskjeller kan påvirke måten vi reagerer på mat og næringsstoffer. Dette har i den senere tid fått mye oppmerksomhet pga dens potensiale til å forebygge, dempe eller behandle kronisk sykdom.

InMed tilbyr individuell utredning og behandling. I utredningen vil det foregå en kartlegging av faktorer som påvirker helsetilstanden og det tilbys behandling basert på dette. I utredning er det blodprøver og billeddiagnostikk på indikasjon. Dersom behov henviser og rekvirerer vi både til offentlige og private helseaktører.

Vi tilbyr oppfølging i form av legetimer, kostveiledning av kostveileder, praktiske matkurs, mindfulness-kurs og akupunktur.

Det settes vanligvis av 60 minutter til legetime. Ved enklere problemstillinger eller kontroll av kjente lidelser kan man bestille en ordinær legetime på inntil 30 minutter.

Hvilke undersøkelser tar vi?

Legeundersøkelser som kartlegging av fysisk og mental helse (inkl. blodtrykk, puls etc).

Småkirurgi (fjerning av føflekker, talgkjertler og fettkuler).

Gynekologisk undersøkelse med celleprøve.

EKG og lungefunksjons-testing.

Ultralydundersøkelser eks galle/lever, nyrer og hovedpulsåre, orienterende undersøkelser i graviditet (sjekke størrelse, hjerteaksjon, leie)

Hurtigtester: CRP, HbA1c (langtidsblodsukker), urin-stix.

Kartlegging og rådgiving av kosthold av kostholdsveileder. Dette gjøres i tett samarbeid med lege og det forutsettes en legetime i forkant.

Timer må forhåndsbestilles. Vi har ikke legevakt.

Priser

Legetime inntil 60 minutter: 1490,-

Legetime (oppfølging av kjente og/eller enkle problemstillinger) inntil 30 minutter: 860,-

Legetime (enkle problemstillinger som for eksempel nyoppståtte infeksjoner) inntil 15 minutter: 550,-

Telefonkonsultasjon: 350,- -860,-

Førerkortattest: 990,-

Hurtigtest covid-19: 700,-

Covid test PCR medisinsk indikasjon 750,- (+ 422,- uten medisinsk indikasjon inkl reiser, egne priser ved flere samtidig)

Registrering corona-vaksiner fra EU: 500,-

Tillegg

EKG: 350,-

Lungefunksjonstest: 350,-

Ultralydundersøkelse: 300,- -500,-

Hurtigtester (Urinstix/CRP/HbA1C): 50-100,-

Blodprøver for innsending 200,- (100,- hvis det kun rekvireres og tas på eget legekontor)

(Egne priser til lab 1, se nettside www.lab1.no)

Injeksjoner: 150-350,-

Henvisning: 150,--300,-

Resept time: 200,-

Forbruksmateriell gynekologi/kirurgi: 300,--600,-

Ved manglende oppmøte eller avbestilling senere enn 24 timer før avtale faktureres kr 860,- for halvtime og kr 1490,-- for 60 min

Våre andre tjenester

  • Mindfulness

    Mindfulness er en form for meditasjon, på norsk kaller man det også oppmerksomt nærvær. I den vestlige verden er mindfulness eller oppmerksomt nærvær blitt et anerkjent verktøy for å stressmestring - men mindfulness er også en bevisstgjøring av forholdet til seg selv, livet og naturen, som kan gi mer ro og balanse i en stressende hverdag.

  • Akupunktur

    Med røtter 3-4000 år tilbake er akupunktur et av verdens eldste behandlingsprinsipper. Det vanligste er å benytte seg av akupunktur mot smerter i muskel-skjelettsystemet som f eks ryggsmerter, nakkeplager og hodepine. Men det kan også benyttes ved f eks allergi, søvnforstyrrelse, bihuleplager og fordøyelsesplager.

  • Kosthold

    Det finnes ikke ett kosthold som passer for alle, men å benytte gode og mest mulig ubearbeidede råvarer ser ut til å være en viktig faktor for å skape og opprettholde god helse. Med riktig mat av god kvalitet kan man både forebygge og behandle en rekke sykdommer.