Om InMed

Hvem er vi?

InMed er en legepraksis der vårt hovedmål er å behandle årsakene til sykdom, og ikke kun symptomene. For å behandle årsakene benyttes både konvensjonell vestlig medisin, funksjonell medisin og tradisjonell kinesisk medisin. En viktig del av behandlingen vil være nødvendige tiltak innen livsstilsendring.

På verdensbasis i dag ser vi en fremvekst av kompliserte, kroniske sykdommer og plager som forringer livskvaliteten til millioner av mennesker. Denne utviklingen ser vi også i Norge. Dette er sykdommer som er ressurs- og tidkrevende å behandle, og ofte er resultatet av konvensjonell behandlingen symptomreduksjon. InMed har hovedvekt på ikke-medikamentell behandling, og bruker kosthold- og livsstilsendring som hovedmetode for å behandle årsakene til sykdommene. Dette gjøres ved individuell behandling og med et kurstilbud innen mat og mindfulness. Vi tilbyr også akupunkturbehandling og vanlige legetimer for kjente tilstander og enkle problemstillinger. InMed er et tillegg til fastlegeordningen.

Les mer ...

Kjerneverdier

  1. Livsstil og mat som medisin
  2. Balanse og glede i livet
  3. Ærlighet mot seg selv og andre
  4. Nysgjerrig og kunnskapssøkende
  5. Mangfoldets positive betydning
Les mer ...

Våre ansatte

Berit Nilsberg

Lege og daglig leder

Berit har jobbet som lege i 25 år. De siste 17 årene har hun jobbet som fastlege i Hitra kommune. I sin fastlegejobb har hun sett at det er mange pasienter som helsevesenet ikke kan hjelpe godt nok.

Les mer
Tilbake

Våre samarbeidspartnere