SIBO - Small Intestine Bacterial Overgrowth – feilplasserte bakterier skaper mye ubehag

SIBO (Small Intestine Bacterial Overgrowth) er en tilstand hvor vi får en overvekst av bakterier i tynntarmen som normalt oppholder seg i tykktarmen. Det er da altså ikke snakk om sykdomsfremkallende bakterier, men bakteriene befinner seg på feil sted i fordøyelsessystemet. Tilstanden er også kalt «blind loop syndrome». Vanlige symptomer e magesmerter og oppblåsthet, diare eller obstipasjon, nedsatt næringsopptak og luftplager. SIBO er assosiert med en rekke plager som irritabel tarmsyndrom (IBS), gastroparese, fibromyalgi, kronisk pankreatitt, Parkinsons og type 2 diabetes. Spesielt er SIBO svært vanlig ved IBS og symptomene er overlappende. I en metastudie er det er gjort funn på at i snitt 38% av pasienter med IBS hadde SIBO. I en en studie utført av Mark Pimentel og kolleger har vist at mellom 78 og 84% av IBS-pasienter får påvist en underliggende SIBO ved pustetest.

Påvisning av SIBO

Dersom pasienten har symptomer som indikerer bakterieovervekst i tynntarmen kan SIBO påvises indirekte med en pusteprøve etter man har inntatt en karbohydratløsning, enten glukose eller laktulose. Dersom pasienten har SIBO vil bakteriene i tynntarmen fermentere karbohydratet og avgi metan og hydrogengass eller en kombinasjon av disse som biprodukt. Det er nivået av disse gassene man tester. Påvisning av gassmengde vurderes sammen med klinikk for om man skal starte behandling for SIBO.

Ulike behandlingsalternativer

Ved behandling av SIBO adresseres underliggende årsaker før man behandler bakterieoverveksten. Etter at SIBO er fjernet er det viktig å bygge opp tarmen igjen og skape en god bakteriebalanse. Forebyggende behandling vil også være viktig. Det er ulike måter å få bukt med overveksten på, men behandling med urter har vist seg å være en effektiv og mer skånsom måte enn for eksempel antibiotika. Det finnes også ulike typer dietter for å sulte bakteriene. Det kan være en fordel å velge en diett med lite fermenterbare karbohydrater (eks. FODMAD) en periode for å minske symptomene. Tilskudd for å stimulere tarmmotiliteten i tillegg til pro- og prebiotika for å bygge opp tarmfloraen er også viktige faktorer.