Hva er «lekk tarm» og kan tilstanden påvirke helsen vår?

Tradisjonelt har forskere sett på tarmveggen som et forholdsvis statisk filter. Stoffer vi trenger, som små molekyler av næringsstoffer og væske, siver igjennom filteret mens større molekyler og fremmedstoffer, som uønskede bakterier og giftstoffer, blir stoppet. Tynntarmen har en dobbeltfunksjon – den skal sørge for fordøyelse og absorpsjon, og beskytte mot giftige og uønskede elementer i maten vi spiser. I de senere år har vi fått en forståelse for at tarmveggen kanskje ikke er så statisk.

Påvisning av lekk tarm ved test

Tarmveggen vår består av et lag epitelceller som er koblet sammen av proteinkompleks som kalles «thight junctions» og «adherens junctions». Disse proteinkompleksene har en barrierefunksjon og skal kontrollere at de stoffene vi trenger slipper gjennom tarmveggen og over i blodbanen, og holder fremmedstoffer ute. Dersom det er mistanke om lekk tarm-problematikk er det mulig å ta en test for å få påvist eller avkreftet mistanken. En test gjennomføres kun dersom klinikk tilsier det.

Forbundet med en rekke kroniske lidelser

Ved tilstanden «leaky gut» eller lekk tarm, er barrierefunksjonen nedsatt. Det betyr at fremmedstoffer lettere slipper igjennom og går over i blodbanen. Når immunforsvaret vårt oppdager fremmedstoffer setter de i gang en forsvarsreaksjon, en betennelse, for å uskadeliggjøre fremmedstoffet. Dersom barrierefunksjonen er nedsatt, slik den er ved lekk tarm, vil det føre til stadige immunreaksjoner og betennelse, dette kan være både i tarmen eller andre steder i kroppen der fremmedstoffene fraktes. Vi får en kronisk lavgradig inflammasjon. Lekk tarm og kronisk lavgradig infeksjon er satt i sammenheng med mange autoimmune sykdommer. Forskere har koblet lekk tarm til blant annet revmatoid artritt, Chrons, fibromyalgi, MS, cøliaki, Alzheimers, ALD, diabetes 1, lupus, fedme og noen typer kreft.

Mulige årsaker til lekk tarm

Lekk tarm har ofte en kombinasjon av flere årsaker som har vedvart over tid. Både kosthold og livsstil spiller en viktig rolle.

 • Ubalanse i tarmens bakterieflora
 • Kronisk stress
 • Fettsyreubalanse
 • Uheldig kosthold
 • Matvareintoleranse
 • Tilsetningsstoffer i mat
 • Toksisk overbelastning
 • Akutte eller kroniske tarminfeksjoner
 • Enkelte medikamenter
 • Hyppig alkoholinntak
 • Mangel på komponenter som reparere tarmslimhinnen

Behandling av lekk tarm

Lekk tarm kan bedres og reverseres ved å bruke en protokoll som kalles 5R. I korte trekk går den ut på:

 1. Eliminere patogene organismer. Kan identifiseres i en avføringsanalyse. Undersøkes for parasitter, bakterier, sopp og virus. I tillegg eliminere matvarer man reagerer på.
 2. Erstatte faktorer som mangler i fordøyelsen som vitaminer, mineraler, magesyre og enzymer. Innføre mat som bidrar til å bygge opp tarmbarrieren igjen og skape bedre balanse i bakteriefloraen
 3. Gjenopprette god bakterieflora med probiotika og prebiotika.
 4. Reparasjon av tarmveggen er det siste emnet, og ikke minst viktig for mulig å reversere noen matvareintoleranser.
 5. Balanse og vedlikehold. Man kan ikke gå tilbake til kost- og livsstil som i utgangspunktet har skadet tarmen dersom man ønsker å opprettholde en sunn tarm. Tilskudd for å støtte tarm og fordøyelse og livsstilstiltak er viktig her.