Effektene av mindfulness ved fibromyalgi

Fibromyalgi er en smertesykdom med blant annet symptomer som dype, verkende smerter i muskler, tretthet, søvnplager og kognitive forstyrrelser som «tåkehjerne». Symptomene fører ofte til lavt energinivå på dagtid og hverdagslige oppgaver kan oppfattes som utmattende. Det anslås at rundt 3-5% av befolkningen har fibromyalgi. Norge er blant de landene som har høyest forekomst av fibromyalgi. Det er i dag ingen helbredende medisinsk behandling for lidelsen.

MBSR som behandlingsmetode

En spansk studie publisert i 2019 utført av Dr. Feliu-Soler og hans team, fulgte 225 fibromyalgipasienter i 12 måneder. Gruppen ble delt i to grupper der den ene gruppen fikk vanlig behandling og den andre fikk vanlig behandling pluss behandling med mindfulnessteknikker, blant annet MBSR. MBSR (mindfulness based stress reduction) er en behandlingsmåte utviklet av Dr. Jon Kabat-Zinn og har ved flere studier vist å redusere kjernesymptomene i fibromyalgi. Dette fordi pasientene endrer hvordan de opplever symptomene som smerter, samt stressende tanker og følelser. Stress, engstelse og uro ser ut til å forverre de fysiske symptomene hos de fleste fibromyalgipasienter så vel som andre smertepasienter.

MBSR behandlingen besto av åtte ukentlige to-timerssesjoner. Pasientene fylte ut scoringsskjemaet Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire (FIQR) ble fylt ut både før og etter behandlingen på åtte uker, samt etter 12 måneder. MBSR gruppen hadde signifikant bedre effekt på kjernesymptomer ved fibromyalgi enn kontrollgruppen, både etter åtte uker og etter 12 måneder.

Mindfulness og søvn

En studie som ble gjennomført av universitetet i Derby og publisert i tidsskriftet Rheumatology 11. november 2018 viser at mindfulness-trening kan ha god effekt på søvnkvaliteten til fibromyalgi-pasienter. Studien ble utført på 39 middeladrende kvinner. Kvinnen ble delt i to grupper. I den ene gruppen utførte kvinnene to timer gruppebasert mindfulness-meditasjon i uken over syv uker. Den andre gruppen var en kontrollgruppe. Resultatet viste at kvinnen i mindfulnessgruppen hadde 30 % økt søvnkvalitet, 23 % bedring av søvnløshet og 20 % bedring på tretthet på dagtid.

Det er gjort flere studier på hvilken effekt mindfulness har på pasienter med fibromyalgi med lovende resultater. Dr William Van Gordon fra universitet i Derby mener at man nå begynner å samle nok evidensbasert forskning til at mindfulness kan være en av grunnpilarene i behandlingen av fibromyalgi.
Kilder

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31356450

https://academic.oup.com/rheumatology/article/57/11/e56/5104803


Kategorier